18/07/2567
นครสวรรค์
ลพบุรี
สระบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
อยุธยา
นนทบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ชัยนาท
สิงห์บุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
อุทัยธานี
เหตุการณ์
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล